• 162
    Shares

milk

“กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งพัฒนาระบบการกำกับเฝ้าระวัง พร้อมพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและจัดส่งนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในโรงนม 26 แห่ง ให้เด็กไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และป้องกันฟันผุ

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยว่า กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundationประเทศอังกฤษ โดยเริ่มจากการดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ

นายแพทย์ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้ขยายโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุครอบคลุมนักเรียนประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ให้การฝึกอบรมวิธีผลิตนมฟลูออไรด์แก่โรงนมทั้งหมดจำนวน 26 แห่ง ที่เข้าร่วมการผลิตนมฟลูออไรด์รองรับนักเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยจะส่งผลในด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน และประสิทธิผลในการลดการเกิดโรคฟันผุ

โดยจากข้อมูลสุขภาพช่องปากคนไทยปี 2555 พบว่าเด็กอายุ 3 ปีมีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 51.7 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 2.7 ซี่ต่อคน ในขณะที่เด็กอายุ 5 ปีมีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 78.5 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 4.4 ซี่ต่อคน และในเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมากจะมีแนวโน้มว่าฟันแท้จะผุมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ การมีฟันผุนอกจากจะสร้างความเจ็บปวด การติดเชื้อ และปัญหาการบดเคี้ยวอาหารแล้ว ยังส่งผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโต บุคลิกภาพ รวมไปถึงผลกระทบต่อการเรียน

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับ เฝ้าระวัง พัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การผลิตในโรงนมไปจนถึงการจัดส่งถึงนักเรียน และการฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในนม เพื่อให้ได้นมฟลูออไรด์ที่ผลิตอยู่ในมาตรฐาน มีประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

บทความแนะนำ :

5 เคล็ดลับ ให้เจ้าตัวเล็กหย่านมแบบถูกวิธี!
ลูกขาดธาตุเหล็กเพราะขวดนม จริงหรือ?
5 ผลเสียของเด็ก 1 ขวบขึ้นไปที่ยังดูดนมจากขวด
ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ทำไมนะ??

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข
  • 162
    Shares