03

10 ประโยคที่ลูกอยากฟังจากพ่อแม่มากที่สุด

1.พ่อกับแม่รักลูกมากนะ
2.พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก
3.พ่อกับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะ
4.พ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอ
5.พ่อกับแม่ขอโทษ
6.ลูกเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่เสมอ
7.แม้เลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือกรัก
8.พ่อกับแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น
9.พ่อกับแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะลูก
10.ลูกคือคนสำคัญของพ่อกับแม่นะ