• 223
  Shares

16

เด็กที่มีพรสวรรค์ คือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าเด็กคนอื่นเป็นพิเศษ แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเรามีพรสวรรค์หรือไม่? และมีทางด้านไหน ลองเช็คได้ดังนี้ค่ะ

16 สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกเรามีพรสวรรค์

 1. สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาษาพ่อแม่และภาษาที่ 2
 3. แสดงถึงการใช้เหตุและผลบางอย่างได้เป็นอย่างดี
 4. มีความจำที่แข็งแรง สามารถจดจำได้แม่นยำ
 5. มีระเบียบวินัยในตัวเอง
 6. มีความยืดหยุ่นในระบบการคิด
 7. มีความอยากรู้อยากเห็นในสถานการณ์และวัตถุต่างๆ ตลอดเวลา
 8. มีผลการเรียนที่ดีมากในบางวิชา
 9. สามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 10. มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหา ได้อย่างดีเยี่ยม
 11. มีความสนใจในวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นอย่างมาก
 12. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 13. มีการคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัว
 14. สามารถควบคุมภาวะทางด้านอารมณ์ได้
 15. สามารถคิดได้เอง มีสามัญสำนึก หรือมีกึ๋นนั่นเอง
 16. ยอมรับในตัวของตัวเอง

 

บทความแนะนำ :

เพิ่มทักษะการทรงตัวให้ลูกน้อย ด้วยการว่ายน้ำกันเถอะ!
พูดกับลูกน้อยยังไง ไม่ให้ขัดใจต่อพัฒนาการ…
อยากให้ลูก “พูดเก่ง” ทำยังไงดี?
10 เป้าหมายสร้างทักษะชีวิตให้ลูกรักช่วงปิดเทอม

ขอบคุณข้อมูลจาก : maerakluke


 • 223
  Shares