• 258
    Shares    play

ก่อนซื้อผู้ปกครองอาจจะหาข้อมูลต่าง ๆ จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหาของเล่นที่หลากหลายและของเล่นที่ช่วยพัฒนาการเขาในทุกด้าน ของเล่นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงและไม่จำเป็นต้องซื้อหามาตลอด ของเล่นบางอย่างผู้ปกครองสามารถประดิษฐ์หรือหาสิ่งรอบตัวมาให้เขาเล่นได้ และหากเป็นไปได้ควรพยายามหาสังคมหาเพื่อนในวัยใกล้เคียงกันกับเขา เพื่อให้เขาพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึก รวมถึงสนุกไปกับเพื่อนในวัยเดียวกัน จะทำให้มีพัฒนาการที่รุดหน้ากว่าเด็กที่เล่นของเล่นเพียงลำพังอยู่ที่บ้านถึง 10 เท่า และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งของเล่นที่ช่วยพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กนั้นแบ่งออกด้วยกันได้ 3 ประเภท

1. ของเล่นพัฒนา IQ (สมองซีกซ้าย) ของเล่นจำพวกนี้จะเป็นของเล่นที่ต้องใช้ทักษะความคิด ความจำ ยกตัวอย่างได้แก่ จิกซอ ตัวต่อเลโก้ บ้านไม้แบบรื้อประกอบ และเกมกระชับพื้นที่ เป็นต้น

2. ของเล่นพัฒนา EQ (สมองซีกขวา) ของเล่นจำพวกนี้จะเน้นความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ยกตัวอย่างได้แก่ วาดภาพระบายสี เครื่องดนตรีจำลองสำเร็จเด็ก ตีตัวตุ่น นิทานภาพ และดินน้ำมัน เป็นต้น

3. ของเล่นพัฒนาร่างกาย  ยกตัวอย่างได้แก่ จักรยานสำหรับเด็ก ชิงช้า ม้าลื่น และม้ากระดก เป็นต้น

การฝึกพัฒนาการเด็กเพียงด้านในด้านหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการทำร้ายเขาทางอ้อม เช่น การพัฒนาเพียงแต่เชาว์ปัญญา (IQ)  อาจจะทำให้เขาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เป็นเด็กที่เรียนเก่ง ความจำดี แต่ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเขาต่ำ อาจจะทำให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมลำบากในอนาคต เพราะเขาไม่รู้จักการวางตัวหรือเข้าสังคมนั่นเอง หรือมุ่งแต่พัฒนา IQ และEQ แต่ไม่ได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ก็อาจจะทำให้เขามีสุขภาพไม่ดี ป่วยง่าย นอกจากนี้แล้วการที่ร่วมเล่นของเล่นกับเขายังทำให้เขารู้สึกว่าพ่อและแม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เขาสนใจ ทำให้เขามีความสุข รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัย

 

บทความแนะนำ :

ของเล่นชิ้นเล็กของลูกน้อย สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้…
รถหัดเดินทำให้ลูกรักเดินเร็วได้จริงหรอ?
5 ประสาทสัมผัส ช่วยพัฒนาสมองลูกน้อย
เล่น ”จ๊ะเอ๋” ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกรัก

ขอบคุณข้อมูลจาก : maerakluke


  • 258
    Shares