04

พ่อแม่หลายคนเมื่อลูกไม่เชื่อฟังหรือดื้อ มักใช้วิธีการข่มขู่ ให้เค้าสงบ ซึ่งนั่นก็ได้ผลแค่ ณ ตอนนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่เป็นผลดีเลย จะส่งผลกระทบต่อเด็กอยู่มาก แต่จะมีผลอย่างไรบ้างนั้นมาดูกัน

1.พัฒนาการด้านภาษาไม่ดี “ถ้าไม่กินข้าวผีจะมาหลอกนะ” ซึ่งการพูดแบบนี้ จะทำให้ลูกไม่เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผล ว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับผีสาง และจะส่งผลให้เด็กเรียบเรียงระบบความคิดได้ไม่ดีรวมถึงสื่อได้ไม่ดี วิธีการที่ถูกต้องคือพูดด้วยเหตุและผล เช่น “ถ้าไม่กินข้าวจะหิวนะ” แทนดีกว่า

2.กลายเป็นคนขี้กลัวและกังวลง่าย  “เดี๋ยวพาไปให้หมดฉีดยาเลย” ประโยคข่มขู่ให้กลัวโดยยกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเช่นนี้ จะทำให้เด็กกลายเป็นคนขี้กลัว และอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งนั้นๆ ไปถึงตอนโต

3.ไม่เชื่อถือในคำพูดของพ่อแม่  เด็กๆ โตขึ้นทุกวัน สิ่งที่เขาเจอจะสอนว่าอะไรจริงหรือไม่จริง หากพ่อแม่ยกเรื่องต่างๆ ที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาขู่บ่อยๆ ประสบการณ์ก็จะสอนให้เด็กรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจริงเสียหน่อย และเพิกเฉยต่อคำพูดของพ่อแม่ในที่สุด

4.เกิดปมในใจและเสียความรู้สึกต่อพ่อแม่ “เดี๋ยวไม่รักเลย” หรือ “ทำแบบนี้ ไม่รักแล้วนะ” ประโยคประเภทนี้อันตรายต่อความรู้สึกของเด็กมาก พ่อแม่คือที่พึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและเด็กอุ่นใจที่สุด ดังนั้นการพูดเช่นนี้อาจไปบั่นทอนจิตใจเด็กได้

 

 

Credit : amarinbabyandkids, revistadeciframe