student1

คุณพ่อคุณแม่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาสมอง หรือความสนใจในการเรียนของลูก การเพิ่มเติมการสร้างความฉลาดให้กับเด็ก บันไดชั้นแรกที่สำคัญคือ การสร้างวินัย โดย การฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผนล่วงหน้า ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึก และฝึกควบคุมตนเองได้ค่ะ

1. ยอมรับและเข้าใจ ในสิ่งที่เด็กเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยการให้ความเข้าใจเป็นความรักอย่างหนี่งที่พ่อแม่ควรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ

2. ร่วมมือกันวางแผน เพื่อลูกแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันในการดูแลลูกด้านต่างๆ เช่นการตรวจดูการบ้าน การพบปะคุณครู การพาลูกไปออกกำลังกาย

3. พ่อแม่และครูต้องเป็นทีมเดียวกันหมั่นพบปะ พูดคุยกับครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเรียนและปัญหาของลูก

4. ให้ลูกค้าหาสิ่งใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่เด็กชอบ ช่วยให้ลูกกล้าคิดกล้าทำ เริ่มจากกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน แล้วให้เด็กไทยทดลองทำ

5. คอยให้กำลังใจ กำลังใจจากพ่อแม่ เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ลูกพยายามในสิ่งที่ทำอยู่ แต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้นานเกินไป

6. ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียม ของไปโรงเรียน การใช้เงิน

7. ฝึกระเบียบวินัย เพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรทำให้ได้และอะไรทำให้ไม่ได้ ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านควรพูดไปในทางเดียวกัน และเหตุผลที่อธิบายให้เด็กเข้าใจนั้นก็ควรสั้นและกระชับเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง

 

 

บทความแนะนำ :

เรียนรู้ภาษาพูด เด็กแรกเกิด-3 ปี
ทำอย่างไรดี? เมื่อลูก…ไม่ยอมไปโรงเรียน
10 วิธี ประหยัดเวลา ในเช้าวันไปโรงเรียนของลูก
ลูกเรียนรู้ดี เริ่มที่การนอน จริงหรอ?

ขอบคุณข้อมูลจาก :  rakluke