09

1.ต้องมีความเข้ากันได้ (compatibility) ในที่นี้หมายถึง การมีความสามารที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขของพ่อแม่ มีความยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเชื่อ มีเป้าหมาย มีความสนใจ และความคาดหวังต่างๆ ที่เป็นไปในทางเดียวกัน เพราะเด็กๆ จำเป็นที่จะต้องเติบโตมาใน สภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเข้ากันได้ มีความคิดและการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันก็จะเอื้อให้การเรียนรู้ของเด็กๆ ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

2.คุณค่าในชีวิต ความเข้ากันได้ในด้านนี้มักเป็นเรื่องที่เป็นสากลที่คนทั้งโลกเห็นตรงกัน เช่น การไม่ทำร้ายชีวิตผู้อื่น ทั้งทางกายและจิตใจ บางครอบครัวอาจเชื่อว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงสร้างคุณค่าในชีวิตตนเอง แต่ยังเป็นการช่วยสร้างคุณค่าในชีวิตผู้อื่นด้วย คุณค่าในชีวิตจึงเริ่มจากสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันนำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันที่ตอบสนองความเชื่อในเรื่องคุณค่าในชีวิตของแต่ละบุคคล

3.เป้าหมายในชีวิต แม้ว่าคุณค่าในชีวิตจะเหมือนกัน แต่บางครั้งเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้ เช่น สามีภรรยาเห็นตรงกันว่า คุณค่าในชีวิตมาจากการทำงานหนัก และจะนำไปสู่เป้าหมายคือ ความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งคำว่าความสำเร็จทางธุรกิจ ของสามีและภรรยาก็อาจมีความหมายไม่เหมือนกัน เช่น สามีอาจมองความสำเร็จเป็นตัวเลข เป็นยอดเงินที่เพิ่มขึ้น แต่ภรรยามองว่าเป็นความมั่นคงและการที่สามีมีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวมากขึ้นดังนั้น คู่ชีวิตจำเป็นต้องพูดคุยกันถึงเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่ภาพเดียวกัน ป้องกันความขัดแย้งจากความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4.ความคาดหวัง อุปสรรคใหญ่ในชีวิตคู่ คือ เรื่องของความคาดหวัง เนื่องจากคู่สามีภรรยาเติบโตมาจากครอบครัวที่ต่างกัน ดังนั้น สามีอาจคาดหวังหให้ภรรยาทำอาหารให้ทุกเย็น เพราะเป็นสิ่งที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ ขณะที่ภรรยาก็คิดว่าสามีคาดหวังให้ตนเองเป็น

5.ความสนใจ แม้ว่าแต่ละคนอาจมีความสนใจไม่เหมือนกัน แต่ก็ควรมีบางเรื่องที่สนใจตรงกัน เช่นสามีชอบดูฟุตบอล ภรรยาชอบอ่านหนังสือ แต่ทั้งคู่ชอบฟังเพลงเหมือนกัน ก็จะทำให้ทั้งคู่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ แต่หากไม่มีความสนใจใดๆ เหมือนกันเลย อาจนำไปสู่ปัญหาในที่สุด

6.เป็นตัวอย่างที่ดี (Modeling) หลังจากที่คู่สามีภรรยานั่งลงพูดคุยถึงความเข้ากันได้ในด้านต่างๆ ของชีวิตแล้ว ต่อมาคือการตกลงกันว่าสิ่งใดที่จำเป็นจะต้องสอนให้ลูก และควรจะสอนไปในแนวทางเดียวกัน ไม่เช่นนั้น พ่อแม่อาจทำให้ลูกสับสนเนื่องจากแต่ละคนก็เป็นตัวอย่างในมุมของตัวเอง ทำให้เจ้าตัวน้อยไม่รู้ว่าจะเรียนรู้และเลียนแบบจากใครดังนั้น การเป็นตัวอย่างที่ดี จึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องลงมือทำร่วมกัน และทำไปในทิศทางเดียวกัน

7.ความสม่ำเสมอ (Consistency) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกๆ ในชีวิตของลูก เพราะความสม่ำเสมอนี่เอง ช่วยทำให้ลูกคาดเดาผลและสิ่งที่จะตามมาจากพฤติกรรมต่างๆ ได้ ทำให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น วันลูกทำแก้วน้ำตกลงพื้น แล้วพ่อแม่หัวเราะ ทำให้ลูกเข้าใจว่านี่เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม วันต่อมาลูกปัดแก้วน้ำ เพื่อเอาใจพ่อแม่ แต่กลับโดนดุ เจ้าตัวน้อยก็จะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ส่งผลตอการเรียนรู้เรื่องเหตุและผล(cause & effect) แต่หากพ่อแม่มีความสม่ำเสมอ เมื่อลูกทำน้ำหก ก็เข้าไปสอนให้ลูกระวังมากกว่านี้ ครั้งต่อมาลูกก็จะเรียนรู้ว่าการปัดแก้วน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และควรต้องระวังเป็นต้น

8.ความสัมพันธ์ (Relationship) การเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีพื้นฐานมาจาก ชีวิตคู่ ที่ประสบความสำเร็จ คู่รักที่ให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน มักจะพัฒนาตนเองได้ดี และนำไปสู่การเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ง่ายกว่าคู่รักที่ละเลยกันและกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว การรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับความรัก ความเอาใจใส่ การให้เกียรติก็จะทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับเจ้าตัวน้อยต่อไปได้

 

บทความแนะนำ :

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารบันทึกคุณแม่