school

เมื่อคุณแม่ต้องพาลูกน้อยเข้าเนอร์สเซอรี่ การปฏิบัติตามสังคมส่วนรวมได้เป็นสิ่งสำคัญ เช่น เล่นเสร็จก็เก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ได้ ทั้งนี้คุณแม่ควรที่จะทำการฝึกเค้าตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เพราะจะทำให้ลูกน้อยเข้าใจได้ดีขึ้น คุณแม่ต้องฝึกเด็กๆ ตั้งแต่หยิบจับสิ่งของ การเข้าห้องน้ำเอว ฝึกให้ขึ้น – ลงบันไดบ้านเอง และหมั่นให้คำชื่นชมแก่เด็กๆ เขาจะมีความพยายามมากขึ้นเพราะคำชื่นชมจากใจของคุณ

เช็ค 9 ข้อความพร้อมของลูกน้อย ก่อนเข้าเนอร์สเซอรี่ มีอะไรบ้าง

1. ลูกสามารถเดินขึ้น – ลงบันไดเองได้แล้ว

2. ลูกสามารถวิ่ง ปีนป่ายได้อย่างสนุกสนาน

3. ลูกสามารถกระโดด หรือทรงตัวด้วยปลายเท้าได้

4. ลูกสามารถขี่จักรยานสามล้อ หรือสองล้อได้แล้ว

5. ลูกสามารถหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ได้คล่องแคล่ว

6. ลูกสามารถพูดสื่อสารเป็นประโยค เข้าใจได้

7. ลูกสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ชัดเจน

8. ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีระดับหนึ่ง

9. ลูกสามารถแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่งอแง

การเลือกเนอร์สเซอรี่มีความสำคัญมาก เพราะมีข่าวออกมาบ่อยๆ ว่ามีพี่เลี้ยงชอบทำร้ายร่างกายเด็ก ซึ่งการดูเนอร์สเซอรี่ดีๆ คุณคงเชื่อคำพูดใครไม่ได้นอกจากสำรวจด้วยตัวเอง การเลือกเนอร์สเซอรี่ควรยึดหลักว่าใกล้บ้าน สามารถเดินทางรับส่งได้สะดวก บรรยากาศโดยรอบดี มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ได้วิ่งเล่น ความสะอาดของอาหาร และจิตใจของพี่เลี้ยง

 

credit : maerakluke