วันนี้เราก็มี 10 เทคนิคที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเด็กช่วงวัยนี้มากขึ้น!

1.คำชม  ชมเพื่อให้ลูกรู้สึกถึงคุณค่าและภูมิใจใจตัวเอง แต่ต้องไม่ชมพร่ำเพรื่อ

2.ตั้งกฏเกณฑ์ ให้ลูกร่วมกำหนดกฏระเบียบที่เหมาะสมกับวัย และปฏิบัติได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้คนในบ้านรู้จักหน้าที่ของตน

3.จัดการกับพฤติกรรมป่วน ออกกฏระเบียบเท่าที่จำเป็น ค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่อง

4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม ไม่พูดประชดประชัน ส่อเสียด ไม่บีบคั้น

5.ให้คำปรึกษา ที่ถูกต้องเหมาะกับสถานการณ์ เพศและช่วงวัย จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเชื่อมั่นภายในจิตใจและวัยรุ่นจะเกิดการยอมรับในตัวผู้ปกครอง

6.ลงโทษ สื่อสารให้ชัดเจนว่าทำไมลูกถึงถูกลงโทษ และหยั่งเสียงว่าลูกควรถูกทำโทษอย่างไรถึงจะเหมาะ

7.แสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงถึงความห่วงใย ห่วงหาอาทร

8.ให้รางวัล ใช้เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความรับผิดชอบต่องานตรงหน้า เน้นสร้างความภาคภูมิใจในตัวเด็กจากผลงาน ร่วมกับท่าทีที่ผู้ใหญ่ชื่นชมและเป็นกำลังใจ

9.สะท้อนความรู้สึก ให้ลูกทราบว่าพ่อแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกอย่างไร เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

10.I Message กระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารบอกความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ